TreatER pähkinänkuoressa

TreatER on Euroopan unionin rahoittama tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoitteena on uuden hoidon kehittäminen Parkinsonin tautiin.

TreatER-hankkeen keskeisimpänä sisältönä on toteuttaa kliininen tutkimus, jossa CDNF-proteiinia annetaan ensimmäistä kertaa ihmisille. Tutkimuslääke annostellaan aivojensisäisesti neurokirurgisesti asennetun lääkkeenantolaitteen avulla. Nelivuotinen TreatER-projekti toteutetaan vuosien 2017-2020 aikana.

Kliininen tutkimus saatettiin loppuun heinäkuussa 2020. Webcast-seminaari TreatER-projektista, World’s first clinical trial with CDNF: Aiming for a breakthrough in Parkinson’s, pidettiin englannin kielellä 18 marraskuuta 2020. Tallenne löytyy täältä.

Kliininen tutkimus

Kliiniseen tutkimukseen on otettu 17 tietyn vaiheen Parkinsonin tautia sairastavaa henkilöä. Tutkimuksen pituudesta riippuen siihen osallistuvalle potilaalle kertyy vähintään 17 ja enintään 25 sairaalan tutkimuskäyntiä 10-16 kuukauden aikana.

Lisätietoja tutkimuksesta

Yhteistyökumppanit

TreatER-hankkeessa on 11 osallistujatahoa, jotka edustavat yliopistoja, yliopistosairaaloita, potilasyhdistystä ja lääketeollisuutta. Herantis Pharma Oyj toimii kliinisen tutkimuksen toimeksiantajana yhteistyökumppaninaan lääkkeenantolaitteen valmistaja Renishaw Plc. Tutkimukset ja tutkimuslääkkeen annostelut tapahtuvat Helsingin seudun yliopistollisessa keskussairaalassa sekä Tukholman Karoliinisessa yliopistosairaalassa ja Skånen yliopistollisessa sairaalassa Lundissa. Kliinisen tutkimuksen lisäksi TreatER-projektissa tehdään Parkinsonin tautiin liittyvää perustutkimusta Helsingin ja Oxfordin yliopistojen yhteistyönä.

Julkaisut

  • Kaikki julkaisut saatavilla englanninkielisellä sivulla