Om projektet

TreatER-projektet sammanför samarbetspartners från den offentliga och privata sektorn från fem europeiska länder för att utveckla en bättre behandlingsmetod mot Parkinsons sjukdom. Det främsta syftet med projektet är att genomföra en klinisk studie där CDNF-protein administreras intracerebralt (in i hjärnan) till patienter som lider av Parkinsons sjukdom. CDNF-proteinet ges för första gången till människa och administreras med hjälp av ett neurokirurgiskt implanterat administreringssystem.

TreatER-projektet har två oberoende mål, där båda kan ha en märkbar inverkan på att adressera ouppfyllda kliniska behov för kroniska sjukdomar, samt att avancera innovativa europeiska teknologier:

  1. Bevisa att CDNF-proteinterapi fungerar som behandlingsmetod mot Parkinsons sjukdom genom att bromsa förloppet av sjukdomen och lindra dess symptom. Den patenterade europeiska innovationen CDNF har även potential som behandling mot andra kroniska och försvagande tillstånd.
  2. Klinisk validering av administreringssystemet, vilket redan har testats i kliniska studier för intracerebral läkemedelsadministrering hos patienter som lider av Parkinsons sjukdom. Den patenterade europeiska innovationen har också stor potential som administreringssystem för behandling av andra tillstånd som kräver intracerebrala infusioner.

Den kliniska studien bygger på omfattande preklinisk forskning och relaterade data om CDNF, vilket inkluderar utförda akuta och kroniska toxikologistudier på icke-mänskliga primater. Resultaten från studierna stödjer en utmärkt säkerhetsprofil. Dessutom bygger den kliniska studien på existerande klinisk erfarenhet av administreringssystemet och relaterad neurokirurgi.

TreatER-projektet genomförs under åren 2017-20. Projektet har fått finansiering av den Europeiska Unionens Horisont 2020 ramprogram för forskning och innovation enligt bidragsavtalet Nr 732386. Projektet var finansierat enligt H2020-EU.3.1.3. – Treating and managing disease (SC1-PM-09-2016 – New therapies for chronic diseases). Den officiella titeln för projektet som Horisont 2020 har finansierat är “Clinical study in Parkinson’s disease with two unique goals: 1) Proof-of-concept of CDNF protein for disease modification; 2) Validation of clinically tested device for intracerebral drug delivery” (länk till den engelskspråkiga Horisont 2020 projektdatabasen).

Om CDNF

Videon under visar en kort sammanfattning om
läkemedlet på engelska.