EPDA | 18.01.2018

Incidensen för Parkinsons sjukdom förväntas stiga med 18 % fram till år 2025

Read More
Herantis Pharma | 27.09.2017

Patientrekryteringen har börjat och den första patienten har undertecknat informerat samtycke för deltagandet i CDNF Fas I-II Klinisk studie

Read more
TreatER | 30.06.2017

TreatER Horisont 2020-programmet har publicerats


EPDA | 24.05.2017

Bärbara anordningar kan hjälpa Parkinson patienter kommunicera med sin läkare

Read More
EPDA | 11.04.2017

Världs-Parkinsondag: Förenas för Parkinsons-social mediakampanj (#Unite for Parkinsons)

Read more
Herantis Pharma | 23.03.2017

Herantis Pharmas kliniska studie med CDNF som behandling för Parkinsons sjukdom har fått tillstånd att genomföras i Sverige

Read more
Herantis Pharma | 12.12.2016

Herantis Pharmas Parkinsons studie tilldelades finansiering med beloppet 6 miljoner euro av Europeiska unionens Horisont 2020-program

Read more