Arkiv

Nyligen

Latest news

| 19.12.2019 | 0 comments

Herantis Pharma Plc fullbordar behandlingarna i Fas 1–2 huvudstudien med CDNF mot Parkinsons sjukdom

https://herantis.com/press_releases/herantis-pharma-plc-completes-patient-treatments-in-main-study-of-phase-1-2-cdnf-trial-in-parkinsons-disease/