Herantis Pharma | 27.09.2017 | 0 comments

Patientrekryteringen har börjat och den första patienten har undertecknat informerat samtycke för deltagandet i CDNF Fas I-II Klinisk studie

http://herantis.com/release/herantis-pharma-has-initiated-patient-recruitment-and-consented-first-patient-in-cdnf-study-in-parkinsons-disease/