Sammanfattning av projektet

TreatER är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som är finansierat av den Europeiska unionen. Projektets syfte är att utveckla en ny behandlingsmetod mot Parkinsons sjukdom. Huvudfokuset ligger på att genomföra en klinisk studie där CDNF-protein administreras intracerebralt (in i hjärnan) till patienter som lider av Parkinsons sjukdom. Proteinet ges för första gången till människa. TreatER-projektet påbörjades i januari 2017 och förväntas vara genomfört fram till början av år 2019.

Klinisk studie

Den kliniska studien kommer att inkludera upp till 20 patienter som lider av Parkinsons sjukdom i ett specificerat stadie av sjukdomen. För patienter som deltar i studien innebär det fler än 25 besök till sjukhuset under en period på 10-16 månader Mer information om studien hittas här.

DELTA

Samarbetspartners

TreatER-projektet genomförs av ett konsortium med 11 medlemmar som representerar olika universitetssjukhus, en patientorganisation samt läkemedelsindustrin. Herantis Pharma Plc fungerar som sponsor för den kliniska studien tillsammans med sin samarbetspartner Renishaw Plc, som har utvecklat administreringssystemet. De tre universitetssjukhusen som har ansvaret för patienternas behandling är Karolinska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus i Sverige och Helsingfors universitetssjukhus i Finland. Dessutom kommer Helsingfors universitet och universitetet i Oxford att tillsammans utföra grundforskning som relaterar till TreatER-projektets mål.

Publikationer